Wikia


Sjabloon:Aut
Geachte gebruiker,

Wij weten niet hoe u bij dit artikel terecht bent gekomen. Dat willen wij ook niet weten; het gaat ons niet aan. Toch maken wij ons ernstige zorgen over de vraag of niet morbide nieuwsgiergheid c.q. verveeld zoeken via google u hier heeft gebracht. In dat geval trekken wij onze handen van u af, daartoe door onmacht gedwongen; maar wij doen dit niet dan nadat wij u een ernstige leeswaarschuwing hebben gegeven.

Wat is namelijk het geval? Het artikel dat thans voor u ligt, is heel verschrikkelijk.

Niet alleen worden in het volgende artikel de verwerpelijke daden van het besproken onderwerp in detail belicht. Dit zou al ernstig genoeg zijn, en zou u, en allen die u dierbaar zijn, op uitermate verkeerde gedachten kunnen brengen. Maar dat is niet alles. Het is nog erger. Ook de levenswandel die in dit artikel den lezer wordt getoond is van een grote, ja zedeloze schimmeligheid.

Na lezing zult u nooit meer dezelfde zijn, en niemand zal u meer herkennen; dit alles door de plotselinge witheid van uw haar, de vaalheid van uw voortijdig door zorg gerimpelde huid, en het fronzen van uw voorhoofd, waarbij u stilletjes onbegrijpelijke spreuken voor zich uit mompelt, met de handen wegwerpende en afwerende gebaren maakt, en de manke, hinkende gang waarmee u zich voortaan van avondlijke schaduw naar nachtelijke duisternis zult voorslepen, lichtschuw en ten diepste vermoeid geworden.

Keer, smeken wij u, keer weerom voordat het te laat is. Lees niet verder! Beter ten hele gekeerd dan ten halve gedraald.

Maar ach! wellicht is het al te laat. Wellicht bent u al bezweken voor de verleiding, door schone schijn en opmonterende opmaak van deze bladzijden op u uitgeoefend. Dan rest u nog slechts één devies. Neem van het geschrevene kennis, maar volg het niet na. Moge het u ten afschrikwekkend voorbeeld dienen van hoe niet te handelen als verantwoordelijk, de kost verdienend lid van onze maatschappij. Don't try this at home!

De toezichthouders