Wikia


Als Strijdvrouwe der Zedigheid pleit ik al jaren voor totale zedigheid. Graag wil ik in Irratiopedia een lijst, door mij opgesteld, publiceren. Op deze lijst treft u een aantal onzedige zaken aan. Mijn bedoeling is dat een ieder zich bij het bestuderen van de lijst beseft met welke punten hij of zij in aanraking is gekomen ( al dan niet vrijwillig )en zich afvraagt in hoeverre hij of zij zedig is. Mocht u na het bestuderen van de lijst tot de conclusie komen dat de zedigheid ver te zoeken is in uw leven, beseft u zich dan goed dat het nooit te laat is om zedigheid weer toe te staan in uw leven.


DE ZEDIGHEIDSLIJST


1. Onzedige gedachten Waarna je kunt kiezen voor 2a. Onzedigheid met jezelf of 2b. Onzedig kleden 3. Onzedige blikken 4. Onzedige opmerkingen 5. Zoen op mond 6. Zoen met tong 7. Betasten met kleding 8. Betasten zonder kleding 9. Manuele therapie 10. Het tijdelijk in elkaar schuiven der edele delen 11. Alles dat niet onder 1 t/m 10 en 12 t/m 18 valt 12. Nummer 12 ( dit nummer mag alleen uitgesproken worden als "nummer 12" maar ik kan je verklappen dat het te maken heeft met het verbreken van de vegetarische belofte ) 13. Onzedigheid wetende dat de buren je liggen te bekoekeloeren met een sterrenkijker 14. Onzedigheid met meerdere personen tegelijk 15. Anale 9 16. Anale 10 17. Anale 12 18. Onzedigheid met organismen die niet bedoeld zijn als onzedigheidsmaatjes voor de mensch.