Irratiopedia
Advertisement


"Tamia, You know how to parody me"

~ Phyllis Hyman over het sarcasme tegen Tamia
Advertisement