Wikia


Irratiopedia is

Tot nu toe is dit het enige wat er over de site kan worden gezegd. Het is wat mensen ervan maken. Dat is: degene die dit leest. U wordt hartelijk uitgenodigd om artikelen, proza, poëzie, teksten, afbeeldingen of commentaren toe te voegen of bestaande artikelen te 'verbeteren'

De site is gewijd aan de OnLOgica. Irrationele uitingen worden niet meteen gewist.

Wel zijn er enkele beperkingen.

  • Geen gescheld of beledigingen of getreiter.
  • Geen random gesmijt met lichaamsdelen, -functies of -afvalprodukten.
  • Geen gescheld op andere volken, groeperingen of personen. Afrikanen en Moslims zijn de uitzondering.
  • Geen humor 'ten koste van'.
  • erotiek is ok, porno is leuker

O, en nog een goede raad: Probeer wijs te worden uit het geraaskal van de Admins. Zij bedoelen het goed maar zijn gevaarlijke maniakale psychopaten staan ook wel eens sacherijnig op.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.